En skrivtracker, eller habit tracker, är ett enkelt, men genialt verktyg som hjälper dig att skapa nya vanor. Genom att fylla i en ring för varje dag du skrivit skapar du momentum och blir motiverad att fortsätta.