fbpx
Wrinspo logotypHem

Artiklar

Guider: från idé till bok

Shop

Gratisgrejer

Om Wrinspo

Write Vibes Letter

Drömmare, innovatör eller skapare – vilken kreativ personlighet har du?

Ligger din kreativa styrka att tänka stort, lyssna till din intuition eller få saker att hända? Läs mer om de 8 kreativa personlighetstyperna, lås upp din outnyttjade potential och ta reda på vem du borde samarbeta med för att skapa magi.
kreativ personlighetstyp

Konstnären – The Artist

Kreativa styrkor

Förmåga att förverkliga idéer och koncept.

Outnyttjad potential

Bli helt orädd i sitt kreativa uttryck.

Idealisk kreativ partner

Producenten

Seeing beauty, creating beauty.

kreativ personlighetstyp konstnären

Som Konstnär måste du skapa för att känna dig levande. Fylld av idéer och visioner drivs du av en önskan att uttrycka dig och förvandla världen runt dig.

Konstnären lever i utrymmet mellan den inre och yttre världen och din gåva är att du på ett kraftfullt sätt kan manifestera vad som finns inom dig. Det är inte alltid lätt uppgift, men när du lyckas skapar du verk som talar till människor på en djup nivå och inspirerar till nya sätt att se världen.

Med din kärlek till skönhet och din koppling till sinnena har du en stark estetisk orientering och mår som bäst i väldesignade miljöer. Oavsett vilket kreativt område du verkar inom tenderar du att arbeta bäst på egen hand och drömmer om det oberoende som ger dig frihet att fullt ut följa dina kreativa impulser. Du känner dig som hemma när du är i flow och blir så uppslukad av det projekt du jobbar med att du tappar all känsla av tid och utrymme.

Din största utmaning är att ta dig igenom de kreativa blockeringar som medföljer din emotionella natur. I ”The War of Art” är rädsla och självtvivel dina största fiender – för inte krig utan utöva diplomati och alliera dig med fienden. Lyssna på din rädsla, så kommer den att peka dig i riktning mot kreativ storhet.

Tillsammans med Producenten bildar ni en stark kreativ duo som både har vision och driv att genomföra storskaliga idéer. Producentens dynamiska och pragmatiska sätt kommer ta dina projekt i mål och förstärka ditt avtryck på omvärlden.

Producenten – The Producer

Kreativa styrkor

Starkt ledarskap, förmåga att få saker att hända.

Outnyttjad potential

Balansera produktivitet med syfte.

Idealisk kreativ partner

Drömmaren

Process is power.

Producenten är den typsika ”göraren”. Du är människoorienterad, analytisk, pragmatisk och dynamisk och grundar din kreativitet i realism och en få det gjort-attityd. I dina ögon får en idé sitt verkliga värde först när den omvandlas till något som andra kan ha användning av.

Starkt målinriktad och resultatdriven strävar du efter dina önskade resultat med ett laserliknande fokus. Du känner stolthet och tillfredsställelse över din förmåga att implementera idéer, och hittar glädjen i skapelseprocessen med alla dess med- och motgångar. Att du är en naturlig organisatör med förmåga att motivera och inspirera andra gör att du dras till samarbets- och ledarroller. Du vet hur man får alla att jobba tillsammans för att nå i mål med ett projekt.

Tillsammans med ditt intellekt och starka arbetsmoral är din största styrka förmågan att hålla huvudet kallt och fokusera på en sak i taget under utmaningarna som uppstår under den kreativa processen. Men även om du fokuserar på målet, bli inte alltför fixerad vid resultaten. Din största utmaning är att förankra din produktivitet i ett djupare syfte. När du lär dig lyssna till intuitionen och låta den guida dig kommer du kunna utnyttja ditt verkliga kreativa djup.

Samarbeta gärna med den idealistiska och fantasifulla Drömmaren, som påminner dig om att vi har obegränsad inspiration inom oss. Låt Drömmaren sätta fart på din fantasi och inspirera dig att tänka ännu större.

Drömmaren – The Dreamer

Kreativa styrkor

I kontakt med dina känslor, fantasi, empati och känsloliv.

Outnyttjad potential

Använda drömmar som bränsle till verklig handling.

Idealisk samarbetspartner

Innovatören

The power of imagination unleashed.

Världen är en plats av skönhet och magi i drömmarens ögon. Där andra ser fakta och siffror ser du symboler, metaforer och dolda betydelser.

Du är djupt emotionell och intuitiv med en livlig fantasi – den typiska idealisten och romantikern. Du har alltid känt dig som mest hemma i din inre värld och älskar att strosa omkring i timtal i ditt mentala landskap av tankar, känslor och fantasier.

Du har en dragningskraft till att uttrycka din inre värld genom litterära ambitioner, musik och bildkonst. Tänk på dig själv som den ”magiska realisten” av de kreativa typerna: precis som de litterära mästarna i denna genre förhöjer du vardagen med fantasins skönhet och under.

Din största gåva är ditt känslomässiga djup och empati, vilket gör att du kan ge röst åt universella, allmänmänskliga känslor på ett sätt som berör människor djupt. Din största utmaning är att lära dig att balansera drömmar med disciplinerad handling. Låt tanken vandra iväg, men glöm inte att komma tillbaka till här och nu. Att öva mindfulness kommer att hjälpa dig att förverkliga dina drömmar.

Sträva efter att samarbeta med Innovatören, som kombinerar din idealism med pragmatiska lösningar. Innovatörens grundande energi kommer inspirera dig att använda din fantasi till att göra förändringar i verkligheten.

Innovatören – The Innovator

Kreativa styrkor

Förmåga att generera nya idéer och innovativa lösningar.

Outnyttjad potential

Behärska konsten att genomföra idéer.

Idealisk kreativ partner 

Skaparen

Move, shake, disrupt, repeat.

Innovatören ser världen i möjligheter och framsteg, problem och lösningar. Du känner dig mest som dig själv när du använder dina intellektuella och kreativa krafter till att lösa problem och drömma om nya, förbättrade sätt att göra saker på. Din uppmärksamhet är riktad mot världen omkring dig, och du undersöker ständigt dess strukturer och system för att hitta sätt att driva saker framåt.

Medan andra tycker att förändring är läskigt fungerar det som bränsle för din kreativa eld. Du är en pionjär och banbrytare som kommit till världen för att lysa upp vägen in i framtiden och hjälpa resten av oss att anpassa oss och utvecklas till tider av snabb och oförutsägbar förändring.

Du är en naturlig risktagare med en omättlig önskan att pusha gränserna och utforska det okända – du gör sällan saker på det sätt de alltid har gjorts. Du mår som bäst när du arbetar med storskaliga förändringar och framsteg och dina talanger utrustar dig väl för roller som gör att du kan experimentera och leka med idéer.

Din största utmaning ligger i att inte gå vidare till nästa sak för snabbt när den första gnistan av inspiration slocknat. Du behöver helt enkelt lära dig att följa upp dina idéer. Hittar du glädjen i den stökiga mitten av ett projekt – inte bara i den spännande uppstartsfasen eller den tillfredsställande avslutningen – blir du ett riktigt kreativt powerhouse.

Starta kreativa samarbeten med Skapare som har uthållighet och engagemang nog att ta en idé från koncept till genomförande. Att se en Skapare i action påminner dig om att det är en mycket mer effektiv kreativ strategi att ta det ett steg i taget, snarare än att spurta fram till mållinjen.

Skaparen – The Maker

Kreativa styrkor

Fokus och engagemang, förmåga att uppnå fulländad skicklighet.

Outnyttjad potential

Ta kreativa risker och hitta glädje och lekfullhet i processen.

Idealisk kreativ partner

Visionären

Committed to your craft.

Tack vare ditt driv, fokus och hängivenhet till den kreativa processen behärskar du konsten att manifestera idéer och visioner i tredimensionell form. Samhället drar stor nytta av Skaparnas verk, eftersom de utvecklar de system, strukturer, verktyg och innovationer som vi andra förlitar oss på.

Som Skapare jobbar du hårt och är nästan alltid upptagen med att lösa problem, jobba på personligt meningsfulla mål och slutföra projekt. Få saker är lika tillfredsställande som när du använder din kapacitet att skapa saker och göra framsteg. Vanliga områden som Skapare utmärker sig inom är design, hantverk, arkitektur och andra områden som kombinerar konstnärskap med företagande och teknik.

Du drivs av konkreta resultat och du vet hur du ska leverera. En tyst typ, du gillar samarbete men föredrar att arbeta ensam för att kunna fokusera på din egen kreativa process.

Du vet hur du håller i dina projekt över lång tid, men är inte rädd för att hugga i och utföra de oglamourösa delarna för att bygga upp dina projekt. Med ditt fokus och engagemang kan du uppnå expertskicklighet och ses som en auktoritet inom ditt område.

Din största utmaning? Att koppla an till din intuition och känslor för att skapa mer autentiska och originella verk. Produktivitet är bara halva delen av att stort kreativt projekt – andra halvan är inspiration. Skapa därför utrymme för att drömma, fantisera och leka, så att ditt arbete inte blir rutinmässigt och mekaniskt.

Samarbeta med företagsamma Visionären för att ta din kreativitet till nya höjder. Visionärens skyhöga fantasi hjälper dig att drömma större, föreställa dig det omöjliga och utan rädsla riskera misslyckande när ni förverkligar idéerna.

Visionären – The Visionary

Kreativa styrkor

Fylld av stora idéer, förmåga att se potential och möjlighet överallt.

Outnyttjad potential

Använda visionerna som bränsle till kontinuerlig daglig handling.

Idealisk kreativ partner 

Tänkaren

Imagining the impossible.

Du lever i en värld av oändliga möjligheter och föredrar att inte se saker som de är utan som de skulle kunna vara. Du vet att livet bara är begränsat av dina sanningars gränser, och du drivs att pusha gränserna för i princip allt.

Tack vare att du är emotionell, passionsdriven och full av idéer kombinerar du din livliga fantasi med en önskan om praktiska lösningar. Din introspektiva och intuitiva natur balanseras av ett genuint intresse för världen omkring dig och en önskan att bidra till samhället.

Du är karismatisk, uttrycksfull och älskar att dela dina idéer och visioner med andra och bonda kring gemensamma värderingar och ideal. Din största gåva? Förmågan att se gnistan av potential i allt och alla, och inspirera andra att se det också. Du vägleder människor mot en osynlig horisont med en sällsynt generositet och övertygelse.

Din största utmaning är att inte fastna i drömstadiet. För att kunna utnyttja din kraft behöver du lära dig att dagligen göra handlingar som tar dig till den framtid du ser framför dig.

Samarbeta med förnuftets röst, Tänkaren, för att få en grundad och rationell approach till ditt kreativa arbete. Tänkarens djupa iakttagelseförmåga och undersökande intellekt ger klarhet och fokus till dina visioner.

Tänkaren – The Thinker

Kreativa styrkor

Intellektuell nyfikenhet, förmåga att hitta och skapa mening.

Outnyttjad potential

Överbrygga teori och praktik, tillämpa idéer i verkliga livet.

Idealisk kreativ partner

Äventyraren

Deep thoughts, big questions.

kreativ typ tänkaren

För tänkaren är det rannsakade livet det enda som är värt att leva. Som den eviga studenten upplever du världen som en oändligt möjlighet till lärande, upptäckt och sanningssökande.

Din omättliga intellektuella nyfikenhet driver dig att söka kunskap och sanning genom hela livet. Få saker tillfredsställer ditt nyfikna sinne mer än en välformulerad fråga eller en elegant lösning. Du älskar att spendera stora delar av din tid ensam för att kunna studera ämnen som fascinerar dig och engagera dig i din inre idévärld.

Dina största gåvor är din förundran och djupa iakttagelseförmåga. Du kan se helheten och den djupare innebörden i nästan alla situationer på ett sätt som få andra kan.

Dina största utmaningar? Att kliva utanför tankevärlden och lära dig att balansera teori med övning. Fastna inte på begrepp och abstrakta tanken – fantastiska idéer är menade att väckas till liv.

Samarbeta med Äventyraren för att få en motvikt till din introspektiva och analytiska karaktär. Äventyrarens sprudlande energi och lekfullhet anda påminner dig om att omfamna glädjen i att skapa, och inte vara rädd för att smutsa ner händerna under processen.

Äventyraren – The Adventurer

Kreativa styrkor

Höga nivåer av kreativ energi, nyfikenhet och lek.

Outnyttjad potential

Committa till att utveckla en viss färdighet eller projekt.

Idealisk kreativ partner

Konstnären

So much inspiration, so little time.

kreativ typ äventyraren

Ingen och allra minst äventyraren själv vet var hens passionerade, kreativa strävan och ändlös nyfikenhet kan leda. Du har en ostoppbar energi och gränslös entusiasm, inspireras lätt och älskar att se var dina fascinationer tar dig.

Den typiska Äventyraren är en passionerad, uttrycksfull, multibegåvad kreativ själv med en naturlig förmåga att underhålla och inspirera. Som Äventyrare nöjer du dig inte med att bara komma på idéer, utan har ett nästan tvångsmässigt behov av att agera på dem. Tack vare din höga energinivå utforskar du ständigt nya intressen, hobbies, ämnen att studera och kreativa projekt. Du har lätt att lära, kan plocka upp nya färdigheter och jonglera olika projekt och roller förhållandevis enkelt. En sann renässansmänniska som sannolikt kommer att utveckla expertis inom flera områden under livet och karriären.

Du har en enorm mängd energi som du hela tiden måste omsätta. När du inte får utlopp för energin känner du dig frustrerad, vilse och kan till och med bli deprimerad. Håll energin i rörelse! Det är viktigt att du hittar meningsfulla sätt att få utlopp för din kreativa energi – även sådana som du förbinder dig till att utveckla över tid.

Dina sociala skills, djupa känslor och empati gör dig till en naturlig berättare och underhållare. Du har en stark förmåga att inspirera och är i ditt esse när du får dela ditt kreativa uttryck med andra. Äventyrare bemästrar en av de mest svårfångade och kraftfulla hemligheterna inom kreativitet: ju mer du delar med dig av din inspiration, desto mer får du tillbaka.

Samarbeta med Konstnären för att tillsammans utforska nya kreativa horisonter. Konstnärens koppling till de djupare inspirationskällorna kommer att inspirera dig att rikta din äventyrlighet inåt och utforska ditt inre själsliv.

kreativ typ test

Gör testet och se vilken kreativ personlighet du har

Testet är skapat av Adobe och är förpackat i ett otroligt inspirerande visuellt uttryck. Här gör du testet och läser personlighetsbeskrivningarna.

Bilder: Kinga Cichewicz & Gabe Rebra, Unsplash, Gabby K, Pexels, Adobe

Catherine Heijl

Catherine Heijl

14 apr, 2021

Älskar du också gratisgrejer?

Varsågod – ladda ner gratisguider och smakprov på Wrinspos produkter.

freebie skrivplanningpaketet
gratis guide hitta din bokide
gratis smakprov skrivövning

Senaste nytt i shoppen

skrivplanner ebok skriv klart din bok

Satsa på skrivandet i sommar? 🌻

PRIS: 1190 KR

690 KR

Ge dig själv en kreativ skrivsommar. Bye bye skrivkramp! är en flexibel onlinekurs där du går från skrivkramp till skrivflow på 10 veckor*. Med pedagogiska kursmoduler och inspirerande skrivövningar lär du dig grunderna i kreativt skrivande och hur du kommer igång.

*10 veckor är ett riktmärke – gå kursen helt i din takt. Du har tillgång till materialet i 2 år.